Obiectivele Misiunii Elohim

0 Română English


Translate this text in English! Click the icon with English flag.

Mă numesc Alex Sîngeorzan și administrez cu pasiune acest site. Obiectivele mele fundamentale sunt echiparea și maturizarea spirituală a creștinilor. Trăim într-o generație în care valorile moral-creștine sunt devalorizate și subestimate dar în același timp, o generație în care Dumnezeu ridică piloni autentici, oameni de calibru care au în ei Spiritul Său de putere (2 Timotei 1:7; Isaia 11:2), viziune și lucrări apostolice și care înțeleg și acordă prioritate valorilor cerești. Dumnezeu dorește să ieșim din zona noastră de confort și să ne aliniem standardelor Sale înalte și nobile. El vrea să investească în noi astfel încât să devenim cu adevărat ambasadorii și reprezentanții Cerului pe acest Pământ (2 Corinteni 5:20). El vrea să ne ofere spirit de autoritate peste orice dominație sau influență demonică (Luca 10:19) și să ne facă unelte vii ale Dreptății (Romani 6:13-14). Suntem plictisiți de mesaje mediocre și lamentabile prin care mereu ni se spune că suntem slabi, neputincioși, fără valoare și că nu poate ieși „ceva bun din Nazaret” (Ioan 1:46). Din contră, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi valoare (Isaia 43:4) și ne-a dat o nouă identitate prin Isus Christos (Isaia 62:2). Cred că este timpul să acționăm și să ne ridicăm (Isaia 52:2) ca Armată a Atotputernicului Dumnezeu, mărșăluind în Numele lui Isus pe „ulițele” întunecate și devastate de forțele întunericului, aducând Lumina și Adevărul (Filipeni 2:15) pentru a elibera pe cei captivi în lanțurile păcatelor și ale descurajării (Isaia 58:6).

Am gândit acest site în așa fel încât să fie un ajutor benefic pentru cei care participă anual la examenul biblic „Talantul în Negoț”, publicând materiale de studiu ajutătoare pentru dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor. De asemenea, pe acest site public diverse materiale de studii biblice, cu învățături și explicații spirituale și profunde, independente de principiile unui sistem religios. Mesajele nu sunt tratate în mod sistematic și într-un limbaj tehnic neapărat ci într-un format simplu, apostolic ce necesită gândire și seriozitate. Pe lângă aceste două mari proiecte, pe acest site veți mai găsi diverse resurse de etică creștină. Fie ca toate acestea să fie o binecuvântare răcoritoare și proaspătă pentru toți vizitatorii fideli și nu numai ai acestui portal.


MCIE – Misiunea Creștină Independentă Elohim

  • Misiune: Scopul Creștinului este acela de a sluji celui de lângă el. Suntem chemați să ne edificăm spiritual și moral unul pe celălalt în dragostea lui Dumnezeu pentru a ajunge să fim precum Cel ce este „Capul” Bisericii (Comunității creștine), adică Autoritari prin Autoritatea Supremă – Isus (Efeseni 4:11-16);
  • Creștină: Tot ceea ce facem, trebuie făcut prin prisma trăirii lui Isus Christos și ale învățăturilor Sale vitale. A fi Creștin înseamnă a fi precum Cristos (Romani 8:29; Efeseni 4:24), de aici termenul „Creștin”. Noi trebuie să ne identificăm în totalitate cu Isus Christos, motiv pentru care, în mod mistic, Biserica (Comunitatea creștină) este Corpul Său spiritual iar Isus, fiind Capul acestui Organism viu, sfânt și valoros (Efeseni 5:30-32). Lumea trebuie să înțeleagă clar că atunci când privește spre noi, defapt privește spre El și astfel, prin Energiile Divine din Lumina Pură a lui Isus reflectată din Dumnezeu peste noi, Lumea se va rușina de păcatele comise și se va căi cu adevărat „în sac și cenușă” și va percepe nevoia de eliberare și restaurare (Faptele apostolilor 26:17-18), alergând de la o viață banală și trăită în minciună și sclavie, spre o Viață nouă trăită cu sens, în adevăr și libertate deplină (Ioan 8:36) sub binecuvântările abundente ale Salvatorului nostru;
  • Independentă: Nu trebuie să fim sub controlul unui sistem politico-religios dar trebuie să trăim în armonie și iubire creștină cu toți oamenii, însă, noi trebuie să fim călăuziți doar de Duhul lui Isus Christos, cercetând toate lucrurile și păstrând doar ceea ce este bun (Efeseni 5:9-11; 1 Tesaloniceni 5:21), conform doctrinei sănătoase ale sfintelor Scripturi (Romani 2:16; 1 Timotei 6:3-5). Sistemele religioase au adevăruri limitate, parțiale pentru că se plafonează într-un anumit punct de la care nu mai poți trece dincolo decât dacă „încalci” sistemul de valori promulgat de respectivul sistem religios. Însă, Creștinii nu sunt ființe care gândesc limitat din moment ce ei promovează Adevărul Absolut care e imparțial, infinit și necondiționat. Creștinii au dreptul să gândească cerește, dincolo de sfera terestră limitată și deseori, îngustă. Dumnezeul Creștinilor este Adevăratul Dumnezeu, Creatorul Perfect și Infinit iar El nu este limitat și constrâns de vreo dimensiunea spațio-temporală și nu poate fi explicat și redus la un set de valori gândite de un Om cu rațiune finită. De aceea, acceptăm adevărurile parțiale promovate de sistemele religioase dar nu le considerăm totale, absolute ori finale;
  • Elohim: Acest Nume nu e doar un grup de litere ce formează un cuvânt ebraic ci e mult mai mult. Acest Nume e unul profetic care face aluzie la Grandoarea și Maiestatea lui Dumnezeu, Salvatorul nostru Suprem. Tot ceea ce facem, facem pentru Cel mai mare Împărat din Univers care ține sub controlul Său toate legile Universului (Evrei 1:2-4). Acest Rege este Isus Christos, care are autoritate deplină peste întreaga creație pentru că i-a plăcut Tatălui Ceresc să-i ofere Fiului Divin toată puterea în Cer și pe Pământ (Matei 28:18) și orice genunchi să se plece înaintea Celui care a învins pentru totdeauna puterea morții și a păcatului (Filipeni 2:9-11). Dumnezeu este Forța Absolută și Infailibilă, Lumina Pură și Perfectă de care nimeni nu se poate apropia (1 Timotei 6:16; Exodul 33:20) fără să fie distrus mai apoi datorită Puterii Energiei Sale complexe și glorioase înaintea căreia materia deplorabilă și de cea mai joasă frecvență energetică nu poate rezista. Ființele celeste și metafizice ce au corpuri supranaturale, spirituale, de frecvență foarte avansată în comparație cu umilele creaturi din sfera fizică sunt copleșite în mod continuu de Frumusețea lui Dumnezeu (Elohim) și aduc adorare neîncetat Suveranului și Fiului Său glorificat, Isus Christos (Ieșua haMașia), chiar în acest moment (Apocalipsa/Revelația 5:11-13).

„Dacă vorbeşte cineva, să fie spusele lui Dumnezeu; dacă slujeşte cineva, să fie din puterea pe care o dă Dumnezeu, ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Isus Cristos, a Căruia este gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin.” —1 Petru 4:11, NT-CLV